Bạn có muốn xóa tất cả những tìm kiếm gần đây?

Tất cả các nội dung tìm kiếm gần đây sẽ bị xóa

Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

National Investigation Agency

Xem toàn màn hình

NIA’s Slow Justice

GoNewsIndia
GoNewsIndia
3 ngày trước|0 lượt xem
National Investigation Agency(NIA) now has complete authority to label anyone as a terrorist but a quick look at it’s data shows the agency has a lot of pending cases as a result of its slow process