Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Christmas and holiday season

Xem toàn màn hình
6 giờ trước

Brazil's Santa Claus school ends another Christmas season

euronews (in English)
euronews (in English)
The Santa Claus School of Brazil closes another Christmas season with a traditional lunch.
Xem thêm về