Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Trò chơi con mực

Xem toàn màn hình
12 giờ trước

'HUGE replica of Squid Game's 'Red Light, Green Light' doll spotted in Sydney Harbour '

WooGlobe
WooGlobe
'Netflix's smash-hit series, Squid Game had a strong presence this Halloween (2021). Doubt it? Then, just watch this video.

Awe-inspiring footage shot in the Sydney Harbour features a colossal, ≈15-foot replica of the creepy "Red Light, Green Light" doll from the said series, which lured in massive crowds.

"The 'Red Light, Green Light' doll from Squid Game just landed in Sydney Harbour, flanked by two guards in red jumpsuits," the filmer, Wai Toh said.

This jaw-dropping visual was caught on camera on October 30, 2021.


Name: Wai Toh
Location: Sydney, Australia'