Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Ted Cruz

Xem toàn màn hình
20 giờ trước|0 lượt xem

Ted Cruz - Biden cronies want to 'jack up' taxes on American families

gossipcafe2020
gossipcafe2020
Ted Cruz - Biden cronies want to 'jack up' taxes on American families
Xem thêm về