Bạn có muốn xóa tất cả những tìm kiếm gần đây?

Tất cả các nội dung tìm kiếm gần đây sẽ bị xóa

Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi
Xem toàn màn hình

Onam 2019: Here's How You Can Make Pineapple Pachadi For Onam Feast

Boldsky
Boldsky
7 ngày trước|57 lượt xem
This year Onam celebrations start on 2 September 2019. Onasadya is an important part of Onam celebration for all Malayalees. Onasadya has close to 26 varieties of dishes. Pineapple pachadi or pineapple chutney is one of those 26 dishes served in banana leaf. Here is a video on Boldsky on how to prepare Pineapple Pachadi.
Đã thêm

2 tháng trước