Do you want to remove all your recent searches?

All recent searches will be deleted

Watch fullscreen

ABD'nin Gizli Tarihi - Bölüm 2

Knock Knock
6 years ago|20.1K views
ROOSEVELT, TRUMAN VE WALLACE

İkinci bölüm Roosevelt’in başkanlıktaki dördüncü döneminde, başkan yardımcı olarak Henry Wallace’ın yerine geçen Harry Truman’ın yarattığı tarihsel çalkantıya odaklanıyor. Liderlikteki bu önemli değişim, ABD’nin imparatorluğa doğru gidişini hızlandırdı. Roosevelt, Stalin ve Churchill arasındaki ilişkiler, savaş sonrası Avrupa’nın Yalta Konferansı’yla bölüşülmesinin ayrılmaz bir parçasıydı. Bu bölüm ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki ilişkileri derinlemesine bir incelemeye tabi tutarak Soğuk Savaş’ın başlangıcını aktarıyor.