Voulez-vous effacer les recherches récentes ?

Toutes les recherches récentes seront supprimées

Conférence inaugurale de Marie-Carmen Smyrnelis: "Les habitants de Smyrne et l'espace urbain au XVIIIe et XIXe siecle"

il y a 6 ans649 views

"Les habitants de Smyrne et l'espace urbain au XVIIIe et XIXe siecle"

Conférence inaugurale de Marie-Carmen Smyrnelis (12/11/12)

L'espace physique de la ville de Smyrne est tres marqué, tout au long de son histoire, par les populations qui l'ont habité. Cette empreinte est présente dans la toponymie, le bâti et le tissu urbain, l'organisation des différents quartiers, les modalités de coexistence des différents habitants de la ville au sein de cet espace [...] Dans cette communication, il s'agira de mettre en évidence la maniere dont les habitants de Smyrne s'approprient, perçoivent, utilisent, gerent et administrent l'espace physique de la ville...

Conférence dans le cadre du colloque:
« Habiter, construire, préserver : questions de villes » est un projet national conduit par l’Institut Français de Turquie à Ankara (15 et 16 novembre 2012) et à Izmir (12, 13, 14 novembre). Il s’intègre dans le programme des nouvelles priorités de la coopération franco-turque privilégiant entre autres l’urbanisme durable et les industries culturelles au service de la valorisation des territoires et du patrimoine (préservation, valorisation).

Deux axes de réflexion sont privilégiés par l’Institut Français de Turquie à Izmir pour la première édition de ces rencontres : le premier concerne les structures de planification pour l’aménagement, la préservation et la construction, le second étant orienté sur les questions de dynamiques urbaines (construction de cultures communes, processus d’urbanisation), de concertation publique, d’appropriation et de mise en valeur des patrimoines.

Colloque accueilli par la Chambre de Commerce d'İzmir
www.ifturquie.org

Açılış konferans
"18. ve 19. yüzyıllarda İzmir halkı ve kentsel alan" Marie-Carmen Smyrnelis

Tarih boyunca Smyrna'nın fiziksel konumu, burada yaşayan halklar tarafından güçlü bir şekilde belirlenmiştir. Bu izler, şehre verilen isimlerde, (kişilerin verdiği y a da sembolik isimler) kentin dokusunda, mahallelerin düzenlenmesinde, farklı kent sakinlerinin birlikte yaşama şekillerinde görülebilir. [...]
Bu sunumda, 18. ve 19. yüzyıllarda Smyrnalıların kentin fiziksel alanın nasıl sahiplendikleri, nasıl algıladıkları, nasıl kullandıkları, idari açıdan nasıl davrandıklarının yanı sıra kentin organizasyonuyla ilgili bilgiler ortaya koyulacak.

"Yaşamak, inşa etmek, korumak; Şehirlerin sorunları " Türkiye Fransız Kültür Merkezi tarafından Ankara (15–16 Kasım) ve İzmir’de (12-13-14 Kasım) düzenlenen ulusal bir projedir. Proje, sürdürebilir şehircilik, sürdürülebilir kültür endüstrileri, şehir alanlarının ve kültür mirasının değerlendirilmesi, korunması gibi başlıkları da içine alan yeni işbirliği öncelikleri kapsamında düzenlenmektedir.

Bu buluşmaların ilkinde, İzmir Fransız Kültür Merkezi iki düşünce eksenini öne çıkarmaktadır: İlk eksende kentsel planlama, koruma, ve inşaya dair yapılanmalar ele alınırken, ikinci eksende ise kentsel dinamikler (ortak kültürlerin oluşturulması, kentleşme süreci), kent sakinlerinin söz konusu sorunlara katılımları, sahip çıkmaları ve kültür mirasının önemi konuları ele alınacaktır.

Yer: İzmir Ticaret odası

Signaler cette vidéo

Quel est le problème ?

Intégrer la vidéo

Conférence inaugurale de Marie-Carmen Smyrnelis: "Les habitants de Smyrne et l'espace urbain au XVIIIe et XIXe siecle"
Lecture auto
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="//www.dailymotion.com/embed/video/xw9dgv" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Intégrer la vidéo à votre site avec le code d'intégration ci-dessus