Do you want to remove all your recent searches?

All recent searches will be deleted

gà đá tiền, xổ gà bến tre, đá gà bến tre, gà đá cựa sắt- TRAI GA DAI LOC -www.gadabentre.com

6 years ago165.3K views

supper_bo

supper_bo

Gà tre mỹ, Gà nòi Mỹ, Gà lai Mỹ + Peru, Gà lai Mỹ Asil Peru, Gà lai Mỹ + Asil, Gà lai Mỹ + Phi, Gà Việt Lai Mỹ, Gà giống, Quý Kê_Linh Kê
Gà đá bến tre
Gà Điều,lai Mỹ+Peru 7,000,000 VND
Điều Đỏ,Lai Mỹ+Asil 7,000,000 VND
Chuối Bông,Lai Mỹ 4,500,000 VND
Gà Ô Que,Lai Mỹ+Asil 9,000,000 VND
Gà Ô Que,Lai Mỹ+Asil 9,000,000 VND
Gà Xám,Lai Mỹ+ Asil 5,000,000 VND
Gà Vàng,Lai Mỹ + Asil 5,000,000 VND
Gà Xanh Điều,Lai Mỹ+Asil 3,000,000 VND
Gà Khét Vàng,Lai Mỹ+Asil 4,000,000 VND
Gà Vàng,Lai 3 Dòng Máu 10,000,000 VND
Gà Úa,Lai Mỹ+Việt 7,000,000 VND
Gà Vàng,Lai Mỹ+Asil 7,000,000 VND
Gà Vàng,Lai Mỹ+Asil 7,000,000 VND
Gà Điều,Lai Peru+Mỹ 9,000,000 VND
Gà Điều,Lai Peru+Mỹ 9,000,000 VND
Gà Điều,Lai Peru+Mỹ 12,000,000 VND
Chuối Chân Xanh 12,000,000 VND
Gà Tre Mỹ 3,500,000 VND
Gà Vàng,Chân Xanh 9,000,000 VND
Gà Vàng,Lai Peru + Mỹ 15,000,000 VND
Gà Vàng, Linh Kê 15,000,000 VND
Gà Vàng.Lai Peru+Mỹ 15,000,000 VND
Cú,Chân Xanh.Lai Mỹ 4,500,000 VND
Gà Điều,Lai Mỹ + Asil 7,000,000 VND
Gà Úa,Tre Mỹ Lai 3,500,000 VND
Xanh Điều,Lai Mỹ + Asil 10,000,000 VND
Gà Que,Lai Mỹ + Asil 7,000,000 VND
---------------------
Mr. Lộc: 094 802 3838 | ĐC: Phường Mỹ Thạnh An, Tp. Bến Tre
Email: traigadailoc@yahoo.com.vn | Web:gadabentre.com
Copyright 2012 Design by Tpcom-software.com

Report this video

Select an issue

  • Sexual content
  • Violent content
  • Defamation or Hateful content
  • Fake news story

Embed the video

gà đá tiền, xổ gà bến tre, đá gà bến tre, gà đá cựa sắt- TRAI GA DAI LOC -www.gadabentre.com
Autoplay
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/xw5z1r" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Add the video to your site with the embed code above

Report this video

Select an issue

  • Sexual content
  • Violent content
  • Defamation or Hateful content
  • Fake news story

Embed the video

gà đá tiền, xổ gà bến tre, đá gà bến tre, gà đá cựa sắt- TRAI GA DAI LOC -www.gadabentre.com
Autoplay
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/xw5z1r" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Add the video to your site with the embed code above