Do you want to remove all your recent searches?

All recent searches will be deleted

بهلول و دراویش گنابادی

6 years ago769 views

تحمل مخالف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
دراویش قصد داشتد بهلول گنابادی را به علت نظرات مخالفش به قتل برسانند.این است تحمل درویش؟؟؟؟؟؟؟؟؟

برخی شان درس خوانده اند برای عقب نگه داشتن مردم عامی
سفرها داشته اند اقطاب قبلی بر هند و اموزش ها دیده اند برای خر کردن ملت بی سواد و ابله
کمپانی هند شرقی مسئول اموزش امثال اقطاب گنابادی بوده
هند را پر از ادیان کردند و یکرنگی ملت ها را مانع پیشبرد اهداف خود دانستند
افرادی خود شیفته و مزدور را شناسایی کردند.قطب کردند،پیامبران اوردند و کتابها برایشان از سوی خدایشان اوردند و حتی برخی را خدا نمودند
در خانقاه بیدخت اسناد سفر اقطاب به هندوستان بر روی سنگ نوشته های دور تا دور کنار قبر اقطاب وجود دارد
میگویند اقطاب که آزاری ندارند.برخی افراد از نیکی های ایشان میگویند ,و بی آزارشان میدانند
حال انکه گروههای کوچک و محدود و مغذوب و خارج از جریان فرهنگ و اندیشه و ائین برای جذب طرفدار یا حداقل بی طرف نگه داشتن مردم همواره برخی کارهای نیک میکنند و عجب ان که آن چند کار را در بوق و کرنا میکنند مثل همه انسانهای پلید تاریخ که کارهایی برای چشم مردم عام میکرده اند.این یک سیاست است و انان که فریب میخورند عوام

بر اقطابشان باید سجده کرد و در موقع نماز قیافه نکره قطب را همواره در جلو چشم داشت تا نماز قبول شود.بد نیست خوب،فقرا مغز شویی هم خود به خود میشوند
در محضر ایشان جز حضرت آقا کسی نمیفهمد ! بقیه همه نفهم هستند و اراده و فکر از جانب خدا در قالب جناب قطب نمود میابد
وا عجبا

قطب جانشین خدا بر زمین است و اطاعت از فرمانش واجب!!!!!برداشتن بکارت و تبرک کردن که مراد است برای دختران فرقه.عجب آن که چند سالی است چوب قطب از کار افتاده و این وظیفه را شیوخ فرقه نیز به نمایندگی اجرا میکنند
اسراری است برای خودش این سر مگو !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!قطب معصوم است و از وی گناه سر نمیزند.عجب ان که سبیل را گرامی میدارند،مانده ایم زنان و فرزندانشان از دیدن قیافه مسخ شده ایشان سکته نمیکنند؟؟؟؟؟؟؟.مانده ایم چطور غذا میخورند؟؟؟؟نشعگی که ازاد است و راهی برای سما !!!!!!!!!!!!!عارفان ایران زنده بودند بدون شک با نشعه ایشان تا فضا میرفتند و باز میامدند ا و عجب راهی پیدا کرده اند برای رسیدن به خدا
ملت ها چه پیشرفت ها در علم و فناوری و فرهنگ داشته اند و این ها چگونه ذهن خود و پیروانشان را عقب مانده نگه داشته اند و در تلاش هستند چگونه ایرانیان را عقب نگه دارند.
غربیان با موشک به فضا میروند و ایشان با سما و چتر خیال پردازی هنوز در فضا سیر میکنند. این فرقه هاهیچ دستاوردی جز عقب ماندگی و واپس
زدگی برای ایران و ایرانیان نداشته اند
خلقی انگشت به دهان ایشان هستند

Report this video

Select an issue

  • Sexual content
  • Violent content
  • Defamation or Hateful content
  • Fake news story

Embed the video

بهلول و دراویش گنابادی
Autoplay
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/xv80oo" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Add the video to your site with the embed code above

Report this video

Select an issue

  • Sexual content
  • Violent content
  • Defamation or Hateful content
  • Fake news story

Embed the video

بهلول و دراویش گنابادی
Autoplay
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/xv80oo" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Add the video to your site with the embed code above