11 years ago

Dobiega końca budowa zbiornika w Krzanowicach

Każde dotychczasowe wezbrania wody w spokojnym zazwyczaj potoku płynącym z
Czech - zalewały w Krzanowicach nawet 200 domostw i dróg. Za każdym razem dłużej utrzymujący się deszcz oznacza dla mieszkańców strach i pytanie -
czy znów stracą dorobek życia?

Prawdziwym wybawieniem - jak mówią mieszkańcy - ma być budowany w
Krzanowicach zbiornik przeciwpowodziowy. Pomieści blisko 420 tys.m3 wody,
jego zapory czołowe i boczne mają ochronić miejscowość przed wodą.