Son aramalarınızın tümünü kaldırmak istiyor musunuz?

Tüm son aramalar silinecek

Tam ekran izle

HZ ALİYİ ZİKRETMEK İBADETTİR

HZ MUHAMMED HZ ALİ YOLUNDAYIZ
8 yıl önce|212 görüntüleme
HZ ALİYİ ALEVİLER İLAHLAŞTIRIYOR DİYENLERE HZ MUHAMMEDLE CEVAP Sehl bin Sa'd ve Ayşe'den naklen, Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu:

Ali'yi zikretmek ibadettir.

(İbn-i Kesir'in el-Bidaye ven-Nihaye c.7, s.357 / el-Müttaki el-Hindi'nin Kenz'ul Ummal c.12, s.201 / İbn-i Asakir'in Tarih-i Dimaşk c.2, s.408 / el-Suyuti'nin Cami us-Sağir c.1, s.583 / el-Münavi'nin Künüz el-Hakaik c.1, s.134 / Muntahab'ul Kenz c.5, s.30 / el-Kunduzi el-Hanefi'nin Yenabi'ül Mevedde s.180,231, 237,262 / el-Münavi'nin Fayd'ül Kadir c.3, s.565 /Kenz'ul İrfan s.27 / el-Hamadani'nin Meveddet'ül Kurba c.7, s.311 / Şeyh Yusuf el-Nebehani'nin Feth'ül Kebir c.2, s.120 /Menakıb-ı Meğazeli s.206 / Menakıb-ı Hüvarezmi s.261 / el-Künci eş-Şafii' nin Kifayet üt-Talip / ed-Ed-Deylemi'nin Firdevs'il Ahbar)

Daha fazla videoya gözat