Elife Ebiz "Online for Floods" 20120110 2/3

12 years ago
รายการ Elife Ebiz วันนี้กล่าวถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Online for Floods" ซึ่งจัดโดย Google และพันธมิตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "ธุรกิจไทย Go Online" โดยวิทยากรหลักของงานก็เป็นวิทยากรประจำรายการของเรานี่เอง

http://onlineforfloods.blogspot.com/

Recommended