W - Shiroi Iro wa Koibitono Iro
  • 17 years ago
白い色は恋人の色
W (double U)