Do you want to remove all your recent searches?

All recent searches will be deleted

Watch fullscreen

To ta trať (2/2)

Jack Addams
9 years ago|457 views
Príbehy rómskych obyvateľov z okolia rieky Tople, ktorí stavali železničnú trať medzi Prešovom a Strážskym v nútených pracovných táboroch počas Slovenského štátu. Film podáva autentické svedectvá o málo známom rómskom holokauste na východnom Slovensku a jeho skutočných dopadoch na toto etnikum. Rámec výpovedí jednoduchých robotníkov odhaľuje mnohé zo zákulisia doby, ktorá sa netajila svojimi diskriminačnými tendenciami. Vo filme sú použité unikátne filmové archívy Železničného múzea - cesta vlakom s prezidentom Tisom, vítanie na železnici, zábery z priebehu výstavby trate a pod.
(Slovenská republika 2002)