Reineke Fuchs im Oderbruch / Lis Przechera w Dolinie Odry

  • vor 14 Jahren
Erstes Treffen wilder Tiere im Oderbruch. Pierwsze spotkanie leśnych zwierząt w Dolinie Odry. Bei dieser Theaterwerkstatt haben Künstler aus Gorzow Wlkp. , Neubarnim und Berlin an den ersten zwei Gesängen von Reineke Fuchs gearbeitet. W warsztatach teatralnych udział wzięli artyści z Gorzowa Wlkp., z Neubarnim i Berlina, którzy wspólnie przygotowywali dwie pierwsze pieśni z "Lisa Przechery". Idee & Regie/Pomysł i reżyseria: Tobias Lenel, Musik: Sebastian Undisz, Konzept & Produktion/Koncepcja i produkcja: Oliver Spatz, Konsultacja językowa / Coach: Slawomir Szenwald, Kamera: Tilli Scholz.
Beteiligt waren: Uczestnicy spotkania: Bożena Pomykała-Kukorowska, Miriam Wagner, Franz Frickel, Jan Mierzyński.