PHIM HÀNH ĐỘNG VÕ THUẬT KINH ĐIỂN 2024 - TỨ ĐẠI DANH BỔ - Phần Cuối - Lưu Diệc Phi - Thuyết Minh

  • 2 tháng trước
❖ Tên phim : TỨ ĐẠI DANH BỔ - Phần Cuối
❖ Nội Dung Phim TỨ ĐẠI DANH BỔ - Phần Cuối :

Phim Vị Tứ Đại Danh Bổ lấy bối cảnh tại Kinh thành thời vua Tống Huy Tông. Bộ thần (Thành Thái Sân diễn) là người đứng đầu Lục Phiến môn, nơi cao thủ tập hợp, khí thế lẫm liệt, là một trong những nhân vật chỉ tay che trời trong triều đình. Lúc này, Kinh thành đang xảy ra vụ án làm tiền giả, bộ đầu của Lục Phiến Môn là Lãnh Huyết (Đặng Siêu diễn) sắp đặt kế hoạch tìm bắt thủ phạm. Kết quả tại Túy Nguyệt lầu xảy ra xô xát với một nhóm người. Nhóm người đó chính là Thần Hầu Phủ do Gia Cát Chính Ngã (Huỳnh Thu Sinh đóng) và các bổ đầu: Vô Tình (Lưu Diệc Phi đóng), Thiết Thủ (Trâu Triệu Long đóng). Bộ thần sinh ra ngờ vực với Thần Hầu Phủ, liền giả bộ đuổi Lãnh Huyết đi để hắn chà trộn vào Thần Hầu Phủ điều tra. Sau này, Lãnh Huyết, Vô Tình, Thiết Thủ và người trong giang hồ Truy Mệnh tạo thành Tứ đại danh bổ, thanh danh hiển hách....

#phimtinhcam #phimtrungquoc #phimmy #phimchieurap #phimlehay #phimmoi2024 #tudaidanhbo #luudiecphi #phimle2024

Được khuyến cáo