అద్దె ఇంట్లో ఉన్నా Free Current.. New Guidelines | CM Revanth Reddy | Telugu Oneindia

  • 4 months ago
New guidelines for 200 units free power in Telangana | 200 యూనిట్ల ఉచిత కరెంట్ వారికే..
#telangana
#freepower
#freecurrent
#revanthreddy

~PR.38~ED.234~HT.286~

Recommended