Lan tỏa tâm nguyện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
  • 6 months ago
Lúc sinh thời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng nói “Quảng Bình là nhà tôi, lúc nào rảnh việc nước thì tôi về nhà”. Và đất mẹ Quảng Bình là nơi mà ông đã lựa chọn yên nghỉ vĩnh hằng. Tròn 10 năm, ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp về với quê hương. Vũng Chùa - Đảo Yến đã có nhiều đổi thay và tại nơi đây, những người con, người cháu của ông đang lan toả tâm nguyện mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn trăn trở.
Recommended