14 years ago

Vargens KOSTNADER

folkaktionen
En genomgång av kostnader till följd av den förda rovdjurspolitiken beträffande varg i Sverige. Det kan handla om så mycket som en miljon kronor per varg, eller mer!