Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos The Movie Special Video: Eternal Sailor Moon & Sailor Cosmos Oat

  • 10 tháng trước
"Bởi vì chúng ta là những chiến binh thủy thủ‼️"

Phim điện ảnh "Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos" Phần 1 và Phần 2
ĐANG ĐƯỢC CÔNG CHIẾU TRÊN TOÀN NHẬT BẢN

Official Website: https://2023.sailormoon-movie.jp
Official Twitter: https://twitter.com/sailor_movie
Official TikTok: https://tiktok.com/@sailor_movie

© Naoko Takeuchi, PNP / Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos Movie Production Committee

SAILOR MOON VIETNAM - NO.1 FANDOM OF SAILOR MOON IN VIETNAM
▶ Wordpress: http://sailormoonvietnam.wordpress.com
▶ Facebook: http://facebook.com/sailormoonvietnam
▶ Twitter: http://twitter.com/sailormoonvn
▶ YouTube: https://youtube.com/@sailormoonvietnam
▶ Instagram: http://instagram.com/sailormoonvietnam
▶ Threads: http://threads.net/@sailormoonvietnam
▶ Dailymotion: http://dailymotion.com/sailormoonvietnam
▶ Tumblr: http://sailormoonvietnam.tumblr.com
▶ TikTok: http://tiktok.com/@sailormoonvietnam
▶ SoundCloud: http://soundcloud.com/sailormoonvietnam

Được khuyến cáo