Tép đồng rang khế

  • năm ngoái
Tép đồng rang khế là món giàu giá trị dinh dưỡng, đặc biệt là canxi, trong 100gr tép đồng cung cấp 910 mg canxi.

Được khuyến cáo