ValUEs - Jánosi Katalin (Hungary)

  • anno scorso
Jánosi Katalin (*1951) Nagy Imre unokája, Jánosi Ferenc lánya, vagyis az 1956-os forradalom prominens szereplőinek leszármazottja. A forradalom politikusainak többi gyerekéhez hasonlóan ő is a romániai Snagovba került internálásra, majd a Kádár-rendszer keretei között kellett felnőnie. Az 1956-os események korlátozták is (lásd a pályaválasztását), de empatikus környezetének köszönhetően sok atrocitást elkerült. Ez a magyar társadalomról alkotott képét is befolyásolta.

(Interjú: Tarafás Imre, Eötvös Loránd Tudományegyetem)


Katalin Jánosi (born 1951) is the granddaughter of Imre Nagy, daughter of Ferenc Jánosi, a descendant of prominent figures of the 1956 revolution. Like the other children of the revolutionary politicians, she was interned in Snagov, Romania, and later had to grow up under the Kádár regime. The events of 1956 also limited her (see her career choice), but thanks to her empathetic environment she avoided many atrocities. This also influenced her view of Hungarian society.

(Interview: Imre Tarafás, Eötvös Loránd University)


Val.UE.s is an EU-funded project that aims at fostering a common reflection on the effects that ethnic, religious and gender discriminations implemented by authoritarian and totalitarian regimes in Europe and in European-ruled Overseas Territories had on people’s personal lives.

Check out our website for more information: https://www.valuesproject.eu/
Check our Facebook:https://www.facebook.com/EUprojectValUEs
Instagram: https://www.instagram.com/values22project/
Twitter: https://twitter.com/valUEs2022