આ બે મોનિટર લિઝર્ડ ગળે મળી રહી છે કે લડી રહી છે?

  • last year
બે મોનિટર લિઝર્ડનો આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે આ વીડિયો IIM કોલકાતાનો છે

Recommended