Warren Buffett is Frugal. Why Aren't You ? - Warren Buffett rất tiết kiệm. Tại sao bạn lại không?

  • 3 năm trước
Warren Buffett là một huyền thoại đầu tư mà hầu như nhà đầu tư nào cũng biết đến, là một trong những người giàu nhất thế giới với tài sản ròng hơn 100 tỷ USD.

Ông được gọi là "Huyền thoại đến từ Omaha" hay "Nhà tiên tri xứ Omaha", dù sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng ông lại có lối sống vô cùng giản dị và tiết kiệm.

Được khuyến cáo