Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Xem toàn màn hình
2 năm trước

Dịch bệnh bủa vây: Nông dân rơi vào điệp khúc "trồng - chặt" | VTC16

VTC16
VTC16
Tại huyện Cao Phong, Hòa Bình nhiều diện tích trồng cam của nông dân đang mắc bệnh vàng lá gân xanh. Việc dịch bệnh bủa vây cộng thêm nhiều năm nay diện tích cam tăng nóng, nông dân ở đây đang lạc vào "ma trận" trồng - chặt, chặt - trồng.
#trongcam #camrungqua #camcaophong

Duyệt thêm video

Duyệt thêm video