Search
Library
Watch fullscreen
2 days ago|2.8K views

นายกรัฐมนตรี ประกาศการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ควบคุมการระบาดของโควิด-19

Kapook.com
Kapook.com
     พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงมาตรการในการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ควบคุมการระบาดของโควิด-19 (COVID-19) มีผลบังคับใช้ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

Browse more videos