Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Xem toàn màn hình
2 năm trước

[KARAOKE] Yêu Nhiều Ghen Nhiều - Thanh Hưng _ Beat Nữ

Thanh Hưng Official
Thanh Hưng Official
[KARAOKE] Yêu Nhiều Ghen Nhiều - Thanh Hưng _ Beat Nữ
- Composer & Singer: Thanh Hưng
- Record & Mix - Master: Tuyền Key
- Music Producer: Superbrothers
- Video: Orinn

#thanhhung #yeunhieughennhieu #superbrothers

Duyệt thêm video

Duyệt thêm video