Do you want to remove all your recent searches?

All recent searches will be deleted

Watch fullscreen

หุ้นไทยดิ่งเหว ต่างชาติเผ่น

PostToday
PostToday
2 days ago|1K views
PostToday Podcast BigTalkBigStory Ep.95 เศรษฐกิจไทยทรุดหนัก ตลาดหุ้นตกต่อเนื่อง "บิ๊กตู่" เซ็งทุกวันนี้ออกกฎหมายยากเพราะต้องผ่านสภา ส่งสัญญาณถึงนักการเมืองให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

Browse more videos