15 ปีที่แล้ว

เปิดตัวหนัง 20th century boys ที่ญี่ปุ่นและฝรั่งเศส

Zim Jr.
เปิดตัวหนัง 20th century boys ที่ญี่ปุ่นและฝรั่งเศส