Do you want to remove all your recent searches?

All recent searches will be deleted

Watch fullscreen

"ชัชชาติ"ลงอิสระสัญญาณเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.เดือด!!!

PostToday
PostToday
2 days ago|314 views
PostToday Podcast BigTalkBigStory Ep.66

การประกาศลงชิงผู้ว่าฯกทม.ในนามอิสระของ"ชัชชาติ" ทำให้พรรคเพื่อไทยป่วน ขณะที่หลายพรรคต้องปรับกลยุทธสู้ ส่งผลให้การเมืองเดือดยิ่งขึ้นแน่นอน

Browse more videos