Do you want to remove all your recent searches?

All recent searches will be deleted

Watch fullscreen

รัฐบาลบิ๊กตู่ระส่ำ! "สมคิด"ประกาศถอนตัวหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ

PostToday
PostToday
5 minutes ago|1 view
PostToday Podcast BigTalkBigStory Ep.54

รัฐบาลบิ๊กตู่ระส่ำ! "สมคิด"ประกาศถอนตัวหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ

รองนายกฯ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประกาศลั่นไม่ได้เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลอีกแล้ว ซ้ำเติมความเชื่อมั่นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลยิ่งดิ่งเหว