Do you want to remove all your recent searches?

All recent searches will be deleted

Watch fullscreen

"อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์" มีมากกว่าสินค้าตกแต่งบ้าน

PostToday
PostToday
22 days ago|94 views
"อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์" มีมากกว่าสินค้าตกแต่งบ้าน

เราจะคุ้นหูคุ้นตา บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ (ILM)ในฐานะเป็นเจ้าของแบรนด์เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน

"Younique"เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ได้สร้างขึ้นปี 2560 ซึ่งเป็นบริการเฟอร์นิเจอร์สั่งตัด หรือเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน ที่ลูกค้าสามารถปรับแต่งขนาดและดีไซน์ได้อย่างอิสระ


ถัดจากนี้ แบรนด์ Younique ถูกวางให้เป็นอีกหนึ่งธุรกิจเรือธง หลังอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ มองเห็นช่องว่างของตลาดทั้งเรื่องคุณภาพและราคา

ติดตามรายละเอียดได้ที่บทสัมภาษณ์ของ "กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ" กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์

Browse more videos