Do you want to remove all your recent searches?

All recent searches will be deleted

Watch fullscreen

เหตุผลที่ไม่ควรโกรธ..คนที่นินทาเรา ก็จริงของพระอาจารย์ท่าน

Kapook.com
Kapook.com
last month|3.2K views
พระมหาสมปอง ท่านกล่าวไว้ว่า เวลาคนที่นินทาเรา เราโกรธคนที่นินทาเราไหม อย่าไปด่าคนนินทาเราว่าสาระแน เขาอาจจะเป็นแฟนพันธุ์แท้เราก็ได้ จะมีสักกี่คนในโลกใบบนี้ที่ใส่ใจเราทุกเรื่อง บางเรื่องเรายังไม่รู้นิสัยตัวเองด้วยซ้ำ แต่มันรู้... สาธุ  

Browse more videos