Do you want to remove all your recent searches?

All recent searches will be deleted

Watch fullscreen

ฟัง อนุพงษ์ อภิปรายสร้างสรรค์ในสภา

Kapook.com
Kapook.com
last month|2.5K views
พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ชื่นชมการอภิปรายของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ พร้อมรับข้อเสนอไปปฏิบัติ แต่การจะแก้ปัญหาในบางข้อ ต้องใช้กฎหมายปลดล็อกให้เกษตรกร