Do you want to remove all your recent searches?

All recent searches will be deleted

Watch fullscreen

Muzyka chrześcijańska | „Wszyscy ci, którzy szczerze kochają Boga, są uczciwymi ludźmi” (Taniec dzieci)

I
Czyści i uczciwi niczym dzieci – niewinni,
pełni życia i młodzieńczej energii,
oni są jak anioły, przychodzące na świat.
Żadnych kłamstw, ze szczerym i otwartym sercem, żyją godnie.
Oddają swoje serca Bogu, Bóg im ufa,
a oni są uczciwymi ludźmi, których On miłuje.
Żyjąc pod kierunkiem słów Bożych każdego dnia,
jesteśmy błogosławieni, Duch Święty nas prowadzi.
Przyjmujemy Boży nadzór i żyjemy przez obliczem Boga.
Kochać Boga szczerze to być szczęśliwym i radosnym.
Królestwo Chrystusa dla uczciwych ludzi niebem jest,
pięknym domem dla nich jest.
II
Wszyscy ci, którzy pokochali prawdę, mają uczciwe serca.
Czerpiemy radość z praktykowania prawdy.
Dzięki posłuszeństwu Bogu nasze serca są spokojne.
Obawiamy się Boga, wystrzegamy się zła.
Żyjąc zgodnie ze słowami Bożymi, jesteśmy oswobodzeni.
Kochać Boga to być szczęśliwym i radosnym.
Żyjąc pod kierunkiem słów Bożych każdego dnia,
jesteśmy błogosławieni, Duch Święty nas prowadzi.
Przyjmujemy Boży nadzór i żyjemy przez obliczem Boga.
Kochać Boga szczerze to być szczęśliwym i radosnym.
Królestwo Chrystusa dla uczciwych ludzi niebem jest,
pięknym domem dla nich jest.
III
Miłość do Boga przynosi spokój i radość.
Tak łatwo nam się żyje, gdy postępujemy zgodnie ze słowami Boga.
W naszych sercach jest Bóg, tylko Bóg, tylko prawda.
Słowa Boga stały się naszym życiem.
Żyjąc pod kierunkiem słów Bożych każdego dnia,
jesteśmy błogosławieni, Duch Święty nas prowadzi.
Przyjmujemy Boży nadzór i żyjemy przez obliczem Boga.
Kochać Boga szczerze to być szczęśliwym i radosnym.
Królestwo Chrystusa dla uczciwych ludzi niebem jest,
pięknym domem dla nich jest.
ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

E-mail: contact.pl@kingdomsalvation.org
Infolinie dobrej nowiny: +48-514-118-291

Browse more videos