คุณต้องการลบการค้นหาล่าสุดของคุณออกทั้งหมดหรือไม่?

การค้นหาล่าสุดทั้งหมดจะถูกลบออก

ดูแบบเต็มหน้าจอ

คิดบวก - อนาคตการจัดการขยะเพื่อสิ่งเเวดล้อม (2/2)

PPTVHD36
PPTVHD36
2 เดือนที่ผ่านมา|ดู 0 ครั้ง
ปัญหาขยะเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติสำหรับคนไทย การบริหารจัดการรวมถึงการแยกขยะเป็นหมวดหมู่ สำหรับครัวเรือนจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยลดปริมาณขยะในแต่ละวันได้ เรื่องดังกล่าวส่งผลให้ภาครัฐต้องสร้างจิตสำนึกด้วยการให้ทุกส่วนร่วมกันรับผิดชอบในก่อให้เกิดขยะจากการใช้ของทุกคน  ร่วมกันคิดบวกกับวิธีการบริหารจัดการขยะของมหานครอย่างกรุงเทพมหานครกับนายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://www.pptvhd36.com
และช่องทาง social media
facebook : https://www.facebook.com/PPTVHD36
twitter : https://twitter.com/PPTVHD36
instagram : https://www.instagram.com/pptvhd36/