Zoek
Bibliotheek
Inloggen
In volledig scherm bekijken
3 jaar geleden

Dutch gospel film ‘Gevaarlijk is de weg naar het hemelse koninkrijk’ Clip 5 (Dutch Subtitles)

De Kerk van Almachtige God
Dutch gospel film | Waarom keren de farizeeërs zich tegen God? - ‘Gevaarlijk is de weg naar het hemelse koninkrijk’ Clip 5 (Dutch Subtitles)
Bekijk de hele film:
God is onze kracht | Christelijke film ‘Gevaarlijk is de weg naar het hemelse koninkrijk’
https://youtu.be/QT8DEY2BlGs

De farizeeërs van de religieuze wereld zijn allen goed thuis in de Bijbel en dienen God al jaren. Niettemin doen ze niet alleen geen onderzoek naar de verschijning en het werk van de vleesgeworden God, maar uiten ze ook wilde beschuldigingen en blijven ze veroordelen en weerstand bieden. Dat is echt ongelooflijk! Waarom veroordelen de farizeeërs van de religieuze wereld God en verzetten ze zich tegen Hem? Almachtige God zegt: “Degenen die de Bijbel lezen in majestueuze kerken reciteren de Bijbel elke dag, maar toch begrijpt geen van hen het doel van Gods werk. Niemand van hen kent God en niemand leeft in overeenstemming met Gods hart.” “De reden dat de mens zich tegen God verzet komt aan de ene kant voort uit de verdorven gezindheid van de mens en aan de andere kant uit zijn onwetendheid van God en gebrek aan begrip van de principes van Gods werk en Zijn wil ten opzichte van de mens. Deze twee aspecten samen vormen een geschiedenis van verzet van de mens tegen God” (Het Woord verschijnt in het vlees).

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De Kerk van Almachtige God:https://nl.godfootsteps.org/
Evangelie van de komst van het Koninkrijk:https://nl.kingdomsalvation.org/
U mag de app van De Kerk van Almachtige God downloaden.
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod
App Store: https://itunes.apple.com/nl/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433

E-mail: contact.nl@kingdomsalvation.org
Evangelie-hotlijnen: +31-6-46-790-198 +31-6-12-760-155

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Browse meer video's

Browse meer video's