Zoek
Bibliotheek
Inloggen
In volledig scherm bekijken
3 jaar geleden

Dutch gospel film ‘Gevaarlijk is de weg naar het hemelse koninkrijk’ Clip 3 (Dutch Subtitles)

De Kerk van Almachtige God
Dutch gospel film | Het mysterie van de incarnatie onthuld - ‘Gevaarlijk is de weg naar het hemelse koninkrijk’ Clip 3 (Dutch Subtitles)
Bekijk de hele film:
God is onze kracht | Christelijke film ‘Gevaarlijk is de weg naar het hemelse koninkrijk’
https://youtu.be/QT8DEY2BlGs

Hoewel alle mensen die in de Heer geloven weten dat de Heer Jezus de vleesgeworden God is, kan niemand de waarheid van de incarnatie echt doorgronden. De Bijbel bevat de profetie dat de Heer in de laatste dagen in het vlees zal wederkeren om te spreken en Zijn werk te doen. Als we de vleesgeworden God niet kennen, weten we niet hoe we de wederkomst van de Heer moeten verwelkomen. Kennis van de vleesgeworden God is dan ook essentieel om de wederkomst van de Heer te kunnen verwelkomen. Hoe moeten we de vleesgeworden God herkennen?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De Kerk van Almachtige God:https://nl.godfootsteps.org/
Evangelie van de komst van het Koninkrijk:https://nl.kingdomsalvation.org/
U mag de app van De Kerk van Almachtige God downloaden.
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod
App Store: https://itunes.apple.com/nl/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433

E-mail: contact.nl@kingdomsalvation.org
Evangelie-hotlijnen: +31-6-46-790-198 +31-6-12-760-155

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Browse meer video's

Browse meer video's