Do you want to remove all your recent searches?

All recent searches will be deleted

Watch fullscreen

47 ปี "ก๋วยเตี๋ยวเรือป้าอู๊ด" ณ คลองอ้อม

NewsClear
NewsClear
4 months ago|332 views
47 ปี "ก๋วยเตี๋ยวเรือป้าอู๊ด" ณ คลองอ้อม
.
สมัยนี้หากอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือแท้ๆ รสชาติกลมกล่อมคงหากินได้ยาก แต่ที่คลองอ้อม จ.นนทบุรี มีก๋วยเตี๋ยวเรือรุ่นลายครามเจ้าหนึ่งขับเรือขายมานานกว่า 47 ปี (ตั้งแต่สมัยสาวๆ)
.
และนี่คือวิถีชีวิตของก๋วยเตี๋ยวเรือแท้ๆตลอด 47 ปี กับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย

Browse more videos