Do you want to remove all your recent searches?

All recent searches will be deleted

Watch fullscreen

ตัวติดกัน เมื่อคุณพ่อพาลูกน้อยมาเรียนด้วย มันก็จะยุ่ง ๆ สักนิดนึง

Kapook.com
Kapook.com
9 months ago|2.2K views
          เรียกได้ว่า นับถือใน ความเป็นพ่อ ของนักศึกษาชายรายนี้เลยจริง ๆ กับการที่มีลูกน้อยในวัยเล่าเรียนศึกษา อาจารย์ที่บรรยายก็ต้องตั้งใจฟัง ลูกน้อยที่อยู่บนตักก็ต้องแบ่งเวลาไปเล่นด้วยบ้าง ถือว่าต้องเป็นการแยกโสตประสาทในการรับรู้อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว ตัวติดกัน เมื่อคุณพ่อพาลูกน้อยมาเรียนด้วย มันก็จะยุ่ง ๆ สักนิดนึง

Browse more videos