4 years ago

Chikuzen Sato - Ayumi

Chikuzen Sato
Chikuzen Sato
CHIKUZEN SATO - AYUMI (Ayumi)

Associated Performer: Chiharu Mikuzuki, Tomo'o Tsuruya, Masayuki Sakamoto, Chikuzen Sato, Takayuki Sasaki
Film Director: Masaya Ishii
Composer Lyricist: Yohei Hashiguchi
Film Producer: Tsukasa Kawahara

© 2018 UNIVERSAL MUSIC&EMI ARTISTS, LLC