Do you want to remove all your recent searches?

All recent searches will be deleted

ທີ່ມງານກູ້ໄພ 1624 ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ບ້ານ ຫາດຄຳຮຽງ ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ ແຂວງຄຳມ່ວນເວລາປະມານ 17:30 ວັນທີ 7 ສິງຫາ 2018ຕ້ອງການບໍລິຈາກໂທ: 1624

4 months ago0 views

ທີ່ມງານກູ້ໄພ 1624 ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ບ້ານ ຫາດຄຳຮຽງ ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ ແຂວງຄຳມ່ວນ
ເວລາປະມານ 17:30 ວັນທີ 7 ສິງຫາ 2018
ຕ້ອງການບໍລິຈາກໂທ: 1624

Report this video

Select an issue

Embed the video

ທີ່ມງານກູ້ໄພ 1624 ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ບ້ານ ຫາດຄຳຮຽງ ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ ແຂວງຄຳມ່ວນເວລາປະມານ 17:30 ວັນທີ 7 ສິງຫາ 2018ຕ້ອງການບໍລິຈາກໂທ: 1624
Autoplay
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x6rupn2" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Add the video to your site with the embed code above

Report this video

Select an issue

Embed the video

ທີ່ມງານກູ້ໄພ 1624 ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ບ້ານ ຫາດຄຳຮຽງ ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ ແຂວງຄຳມ່ວນເວລາປະມານ 17:30 ວັນທີ 7 ສິງຫາ 2018ຕ້ອງການບໍລິຈາກໂທ: 1624
Autoplay
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x6rupn2" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Add the video to your site with the embed code above