Bạn có muốn xóa tất cả những tìm kiếm gần đây?

Tất cả các nội dung tìm kiếm gần đây sẽ bị xóa

Im lặng khi sai Im lặng khi đúng im lặng cho qua đi Im lặng để trưởng thành Nhưng ĐỪNG im lặng trước cái ác !

4 tháng trước0 views

Im lặng khi sai
Im lặng khi đúng
im lặng cho qua đi
Im lặng để trưởng thành
Nhưng ĐỪNG im lặng trước cái ác !

Báo cáo video này

Chọn một vấn đề

Nhúng video

Im lặng khi sai Im lặng khi đúng im lặng cho qua đi Im lặng để trưởng thành Nhưng ĐỪNG im lặng trước cái ác !
Phát tự động
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x6ohsmg" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Thêm video này vào trang của bạn bằng mã nhúng trên

Báo cáo video này

Chọn một vấn đề

Nhúng video

Im lặng khi sai Im lặng khi đúng im lặng cho qua đi Im lặng để trưởng thành Nhưng ĐỪNG im lặng trước cái ác !
Phát tự động
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x6ohsmg" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Thêm video này vào trang của bạn bằng mã nhúng trên