Do you want to remove all your recent searches?

All recent searches will be deleted

Mẹo: Cách tắt rung và âm thanh bàn phím Android

4 months ago0 views

Với cùng một vị trí cài đặt, người dùng có thể tùy chỉnh rung và âm thanh của những bàn phím khác nhau trên Android.

Report this video

Select an issue

Embed the video

Mẹo: Cách tắt rung và âm thanh bàn phím Android
Autoplay
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x6ogn0x" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Add the video to your site with the embed code above

Report this video

Select an issue

Embed the video

Mẹo: Cách tắt rung và âm thanh bàn phím Android
Autoplay
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x6ogn0x" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Add the video to your site with the embed code above