Do you want to remove all your recent searches?

All recent searches will be deleted

Mẹo: Kết nối điện thoại Android với máy tính không cần cáp

4 months ago0 views

Sử dụng phần mềm Air Droid, người dùng có thể truyền dữ liệu từ máy tính lên điện thoại mà không cần dùng cáp.

Report this video

Select an issue

Embed the video

Mẹo: Kết nối điện thoại Android với máy tính không cần cáp
Autoplay
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x6ogmyc" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Add the video to your site with the embed code above

Report this video

Select an issue

Embed the video

Mẹo: Kết nối điện thoại Android với máy tính không cần cáp
Autoplay
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x6ogmyc" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Add the video to your site with the embed code above