Bạn có muốn xóa tất cả những tìm kiếm gần đây?

Tất cả các nội dung tìm kiếm gần đây sẽ bị xóa

Xem toàn màn hình

[ENG SUB] JUNGKOOK Coolly Rejects V's Attention - BTS' Last Day Concert

ARMY
năm ngoái|35 lượt xem
BTS members:
RM: Leader, Main Rapper
JIN: Vocalist, Visual
SUGA: Lead Rapper
J-HOPE: Lead Rapper, Main Dancer
JIMIN: Lead Vocalist, Main Dancer
V: Vocalist
JUNGKOOK: Main Vocalist, Sub Rapper, Lead Dancer, Center, Maknae

Duyệt thêm video