Thế giới này chỉ cần cô ấy xuất hiện, trong mắt anh chỉ có mình cô ấy.Thế giới này chỉ khi nhìn cô ấy anh mới dùng ánh mắt ôn nhu nhất của mình...#Huyền_Của_Ô

  • 6 năm trước
Thế giới này chỉ cần cô ấy xuất hiện, trong mắt anh chỉ có mình cô ấy.
Thế giới này chỉ khi nhìn cô ấy anh mới dùng ánh mắt ôn nhu nhất của mình...
#Huyền_Của_Ôn_Noãn

Được khuyến cáo