5 năm trước

Thâm nhập trụ sở Hội Thánh Đức Chúa Trời | VTC1

Best Videos vi
VTC1 | Không chỉ xuất hiện ở nhiều nơi, Hội Đức Thánh Chúa Trời đã có mặt ở hầu khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Hãy cùng mục sở thị trụ sở của hội này tại Kim Bảng, Hà Nam.
__
Tải VTC Now để theo dõi các thông tin hữu ích

Duyệt thêm video

Duyệt thêm video