Bạn có muốn xóa tất cả những tìm kiếm gần đây?

Tất cả các nội dung tìm kiếm gần đây sẽ bị xóa

Xem toàn màn hình

Ánh Đạo Vàng | Đông Đào

Variety TV Music
năm ngoái|24 lượt xem
Từ ngàn xưa phương thành Ca Tỳ La Vệ , Tất Đạt Đa thái tử con vua Tịnh Phạn , Thời niên thiếu sống trong nhung lụa êm ấm , Thương chúng sanh lạc loài trong kiếp luân hồi , Rồi một hôm bên thành Ca Tỳ La Vệ , Tất Đạt Đa quyết chí xuất gia tầm đạo , Lìa vua cha,lánh xa cung điện nguy nga , Cắt tóc xanh,khoác mình mảnh áo nâu sòng , Rừng núi ... Ca vang ... Muôn tia hào quang chiếu sáng bóng Ngài , Chim vui ... Chào đón ... Mười phương thành tâm kính lạy Bổn Sư , Ngài là đấng cha lành cứu độ nhân loài , Đức từ bi Ngài gieo ánh sáng đạo vàng , Đời dương thế si mê ham giận lầm lỗi , Con cúi xin ơn Ngài cứu độ chúng sanh ...

FOLLOW:

- Variety TV Music - https://www.dailymotion.com/longnc
- Variety TV Food - https://www.dailymotion.com/uploadnph
- Variety TV Cartoon - https://www.dailymotion.com/hangnp
- Variety TV Beauty - https://www.dailymotion.com/mknupload
- Variety TV View Clips - https://www.dailymotion.com/viewclipdotk

(Chúc Các Bạn Xem Video Vui Vẻ).

Duyệt thêm video