Do you want to remove all your recent searches?

All recent searches will be deleted

Watch fullscreen

Ichi rittoru no namida - 3

Ulrike Tuehq
2 years ago|8 views
Sekizui ga sekizui hensei-shō no byōki ni makikoma reruto (byōki ga hizō o yukkuri to hakai shite jiyū ni ugoku koto o imi suru), ishi wa kare ni nikki o kaku yō ni motomeru. Kore ni yori, erā no shinkō jōkyō ga hyōji sa remasu. Aya-chan wa sonohi-go ni nikki o tsukete imasu. Kare wa anata no chikara ga jūbundearu tokoro made kakimasu. Karera ga ikite iru subete no mono wa, korera no rogu ni kakusa rete imasu. 1988-Nen 5 tsuki 23-nichi, shi no me wa toji rareta. Soshite, soreha zasshi o tōshite shuppan sa re hajimeru. Kono monogatari wa saisho ni jānaru o tōshite hon to shite shuppan sa re, soreha shirīzu ni natte, ayani no jisseikatsu o kabā shimashita.